Likvidace rostlinného odpadu

Provádíme odborný sezónní prořez dřevin – jedná se především o zdravotní, redukční a bezpečnostní prořezy. Můžeme vám nabídnout běžnou pravidelnou ale i jednorázovou údržbu zeleně. K likvidaci biologického odpadu patří také odstranění spadaného listí a přerostlé zeleně.

Ideální ekologickou likvidaci veškerého odpadu rostlinného původu (nejen shrabané listí, tráva od sekačky, ostříhané zbytky rostlin ze zahrádky, ale i všechen kuchyňský odpad rostlinného původu – slupky od brambor, banánů, …) představují komposty. Proto dodáváme také moderní kompostéry.

Design&realizace
zahrad
© 2013 ZAKIgarden s.r.o.