Další » « Předchozí

Terénní úpravy

Srovnáváme a vymodelujeme terén kolem domu, doplníme zeminu a kvalitní ornici. Kultivaci provádíme půdní frézou a vylepšujeme zeminu dle potřeby příslušnými hnojivy, používáme adekvátní substráty.

K terénním úpravám dále patří:

  • výkopy pro budoucí jezírka
  • srovnání terénu pro založení trávníku a výsadby
  • zakládání cest, dlažeb a teras
  • instalace velkých kamenů a skalek
  • vybudování opěrných stěn
Design&realizace
zahrad
© 2013 ZAKIgarden s.r.o.